Voetbal voor kansen

Onze talenten genieten zienderogen van onze trainingen en kampen. Helaas kan een steeds toenemend deel van de kinderen in Amsterdam niet sporten via een voetbalclub of -school wegens financiële redenen. Dit is een tendens die in steden door heel Nederland zichtbaar is. GTA is daarom voornemens om haar aanbod uit te breiden om een vaste naam te worden voor kinderen die om uiteenlopende redenen niet de kans hebben om te sporten. Wij zoeken constant naar mogelijkheden om zoveel mogelijk kinderen in heel Amsterdam te bereiken. Dit doen we door samenwerkingen aan te gaan met gemeenten, verenigingen en andere stichtingen. Wij merken echter dat sport en beweging alleen niet afdoende is.

GTA ziet ongelijkheid in Nederland, en met name in Amsterdam toenemen. Dit betreft onder andere verschillen tussen rijk en arm en respectievelijk hoog- en laagopgeleid. Kinderen met een zogeheten ‘lage sociaal economische status’, hebben steeds minder mogelijkheden om zich van deze status te ontdoen. Daarom hebben wij besloten om ons ook te richten op cognitieve stimulatie van onze kinderen. Hiermee hopen wij kinderen spelenderwijs en in teamverband nog meer te helpen integreren in de maatschappij en hun kansen op een onafhankelijk en autonoom bestaan te vergroten. Deze kansen stijgen namelijk aanzienlijk wanneer iemand bijvoorbeeld de taal goed beheerst! Hier volgt een korte uiteenzetting van onze projecten.

Naschoolse Activiteiten

Vanaf januari 2020 is GTA gestart met het aanbieden van naschoolse voetbalactiviteiten op Brede scholen in Amsterdam Zuidoost. In samenwerking met PPOZO – Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost – hopen wij op deze manier nog meer kinderen aan het bewegen te krijgen. GTA kijkt samen met partners naar mogelijkheden om onze voetbalactiviteiten te koppelen aan onderwijs, voornamelijk gericht op taallessen. Meer informatie hierover vindt u in de agenda.

Jump-in

GTA heeft naast beweging, ook voeding hoog op de agenda staan. Om negatieve voedingsgewoontes te doorbreken en een gezonde leefstijl te stimuleren, proberen wij onze kinderen en hun ouders inzichten te bieden over voeding en de ingrediënten van ons eten. Samen met ouders kijken we naar leuke manieren om met een klein budget op een leuke manier gezonde maaltijden voor hun gezin te verzorgen. Sinds kort staan wij ook met Jump-in – een gezondheidsprogramma van de GGD Amsterdam – in contact om te voldoen aan een structurele, gezonde ontwikkeling van onze kinderen en het officiële Jump-in certificaat te mogen ontvangen.

Toekomstige projecten

Litcam is een stichting in Duitsland dat het doel heeft om laaggeletterdheid te bestrijden. In samenwerking met diverse maatschappelijk betrokken organisaties en stichtingen zijn ze goed op weg dit doel te verwezenlijken. Middels leuke projecten die veelal op kinderen zijn gericht, hebben zij onze aandacht ook weten te trekken. Onze wens om sport en voetbal te combineren met onderwijs en taal, heeft ervoor gezorgd dat we met hen in contact zijn geraakt en in een voorstadium zitten om een gezamenlijk project op te starten door heel Nederland. Dit project zal trachten om kinderen met minder kansen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen volgens een uniek concept. Meer hierover volgt hopelijk spoedig!