ZONDAG 28 februari 2021 HERVATTING VOETBALTRAINING GOLDEN TALENT ACADEMY

Goed nieuws! Het heeft even geduurd, maar vanaf zondag 17 mei gaan we van start met onze Outdoor voetbaltrainingen op het Bijlmer Sportpark dus meld je nu aan via https://goldentalent.nl/aanmelden/!

Natuurlijk doen wij dit op basis van de door het RIVM opgestelde richtlijnen. Hiertoe hebben we een protocol opgesteld, welke je onderstaand kunt lezen.

 

COVID19 Protocol Golden Talent Academy

In het kader van COVID-19 maatregelen heeft Golden Talent Academy een protocol opgesteld dat we strikt zullen handhaven bij onze activiteiten.

Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en zal de maatregelen beschrijven die zijn getroffen om aan de door het kabinet gestelde voorwaarden te voldoen, alsmede om de gezondheid van deelnemers te waarborgen.

 

Korte samenvatting:

 • Niemand met gezondheidsklachten mag aanwezig zijn tijdens activiteiten
 • We schudden geen handen, geven geen high fives of boksen en zien toe op minimaal fysiek contact tijdens de activiteiten
 • Groepen groter dan 4 spelers bestaan alleen uit spelers t/m 12 jaar
 • Laatstgenoemde groepen bestaan uit maximaal 12 spelers.
 • De interactie tussen verschillende groepen wordt tot een minimum beperkt
 • Ouders/verzorgers zijn niet toegestaan op het sportcomplex
 • Uw kind wordt bij de ingang opgehaald door een coördinator
 • Ouders/verzorgers kunnen de training volgen buiten de omheining van het sportcomplex
 • Er is helaas geen mogelijkheid tot gebruik van een toilet! Doe dit zoveel mogelijk thuis!

 

Lees het volledige protocol hieronder.

Let op: Het is iedere afzonderlijke organisator toegestaan bepalingen toe te voegen dan wel te verscherpen.

 

 

Bepalingen

 • Trainers worden geïnstrueerd voor aanvang van de activiteiten omtrent de richtlijnen en dit protocol.
 • Spelers worden bij ontvangst geïnstrueerd omtrent richtlijnen en de belangrijkste elementen van dit protocol.
 • Op de locatie worden, bij meerdaagse activiteiten, flyers en posters gehangen met de belangrijkste richtlijnen van het RIVM.
 • Kinderen die gezondheidsklachten hebben (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts) mogen niet deelnemen aan activiteiten.
 • Trainers of andere stafleden meten elke dag hun temperatuur. Bij gezondheidsklachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts) mogen zij niet aanwezig zijn tijdens activiteiten.
 • Spelers en trainers wassen hun handen met water en zeep (minimaal 20sec) of reinigen hun handen met handgel voor aanvang van de training en tijdens pauzes.
 • Handen schudden, high fives en zogenaamde boksen zijn niet toegestaan.
 • Fysiek contact tussen trainer en speler of spelers onderling (buiten duel-vormen) moet tot een minimum beperkt worden.
 • Spuwen is verboden (ook voor keepers in handschoenen).
 • Er wordt tijdens de groepsactiviteiten (>4 spelers) alleen training gegeven aan kinderen tot en met 12 jaar.
 • Alle groepen trainen gescheiden op een zo’n groot mogelijke afstand van elkaar.
 • De spelers mogen op het sportpark nergens naartoe zonder (medeweten van) hun aangewezen trainer.
 • De poort van het sportpark zal, indien toegestaan en mogelijk, tijdens de activiteiten worden dichtgedaan ter voorkoming van ongewenste toeloop van derden.
 • Als de spelers aankomen staan deuren en poorten, daar waar van toepassing, open zodat de spelers deze niet hoeven aan te raken.
 • Ouders zijn tijdens groepsactiviteiten (>4 spelers) niet toegestaan op het sportpark (en dus ook niet in de kantine). De ouders zetten de kinderen buiten het sportpark af en kunnen vervolgens de kinderen buiten het sportpark weer komen ophalen.
 • Ouders worden verzocht om meteen na het afzetten/ophalen van de kinderen de in/uitgang direct weer vrij te houden!
 • De kleedlokalen zijn gesloten waardoor omkleden op het sportpark niet mogelijk is.
 • De kinderen moeten hun voetbalkleding/-schoeisel aan hebben zodra ze aankomen bij de activiteit.
 • Bidons mogen niet met elkaar gedeeld worden. De bidons, alsmede andere persoonlijke eigendommen, zullen op een aangewezen plek worden neergezet zodat deze op voldoende afstand van elkaar staan. Iedereen dient zijn/haar eigen naam op de bidon te zetten.
 • Spelers en trainers dienen te allen tijde bij hoesten en niezen dit te doen in de elleboogplooi. Als ze de neus snuiten moet dit in een papieren zakdoekje die daarna direct weg wordt gegooid (in de daarvoor bestemde containers).
 • Alle stafleden zijn verantwoordelijk voor het naleven van regels en een veilig sportklimaat. Stafleden dienen elkaar meteen op de hoogte te brengen als regels en afspraken niet worden nageleefd.
 • De activiteit wordt meteen stilgelegd als blijkt dat deelnemers of ouders op grove wijze regels en maatregelen bewust en doelmatig negeren/overtreden. De persoon die doet zal één waarschuwing ontvangen voordat de deelnemer de toegang tot de activiteit wordt ontzegd.
 • Vanuit de organisatie wordt er een persoon aangewezen om als COVID-19 coördinator te fungeren gedurende de activiteit. De COVID-19 coördinator bewaakt het protocol tijdens de activiteit en zorgt ervoor dat de bepalingen ook worden nageleefd. De COVID-19 coördinator dient bekend gemaakt te worden bij de ouders en deelnemers.

 

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleed. Versie 04-05- 2020

Copyright Golden Talent Academy 2020

 

 

 

 

Nieuwe Indoor cursus vanaf zondag 2 februari!

Beste pupillen, ouders en verzorgers,

 

Zoals jullie allen hebben gemerkt, was het een enorm feest zondagmiddag in het Bijlmer Sportcentrum. POZO heeft in samenwerking met het Sportcentrum besloten om een Sportworkshop te organiseren voor de buurt, met een bijzondere nadruk op statushouders in Amsterdam Zuidoost.

Helaas is Golden Talent Academy niet op tijd ingelicht over het feit dat dit event samen zou vallen met onze reguliere trainingen. Aangezien wij staan voor kwaliteitstrainingen met persoonlijke aandacht waarbij wij graag de hele zaal benutten, betreuren wij dit. Maar aangezien wij het initiatief van POZO steunen en wij vinden dat ieder kind recht heeft op sportief plezier, ook kinderen voor wie sporten nog geen vanzelfsprekendheid is, hebben we besloten om te roeien met de riemen en de ruimte die we hadden om er alsnog een leuke dag van te maken. Dankzij de improvisatie en inspanningen van onze trainers is dit zonder specifieke voorbereiding aardig gelukt! Hopelijk zal dit event er toe leiden dat meer statushouders hun sportplezier bij ons zullen beleven.

Omdat wij op zondag 26 januari eigenlijk zouden starten met de nieuwe Indoor cyclus, maar deze dag dus een heel andere insteek gekregen heeft, hebben wij besloten om de start van onze nieuwe Indoor cyclus uit te stellen tot a.s. zondag 2 februari. Dit geeft ons de mogelijkheid om alsnog ons Indoor schema van 8 volle trainingen af te werken met de aandacht die jullie van ons gewend zijn.

 

 

 

https://www.goldentalent.nl/pages/aanmelden

 

Aanmelden kan weer!
De aanmeldingen stromen alweer binnen. Fijn om te merken dat jullie ons aanbod en enthousiasme kunnen waarderen. Dit motiveert ons om iedere training 100% ons best te doen om jullie met een lach en een bezweet shirt naar huis te zien gaan. Wij hanteren een beleid waarbij wij alle kinderen evenveel aandacht willen kunnen geven. Dit bekent dat er een maximaal aantal kinderen is dat zich voor onze trainingen in kan schrijven.
Wij willen onze talenten niet teleurstellen en daarom attenderen wij jullie er bij deze op dat aanmelden nu kan via onze site. Vol is namelijk helaas vol.
Via onderstaande link kunt u zich direct aanmelden en bent u verzekerd van een plek in ons team!

 

https://www.goldentalent.nl/pages/aanmelden

 

Indien u reeds een jaarabonnement hebt, dan geldt dit niet voor u.

Wij hopen eenieder van jullie weer te zien op zondag 2 februari!

 

Met sportieve groet,

Team Golden Talent Academy

Nieuwe Indoor cursus vanaf zondag 24 november!

Beste vrienden, bestaande en nieuwe talenten van Golden Talent Academy,

 

Na de afsluiting van weer een enorm leerzame en super leuke Outdoor cyclus, is het weer tijd om ons voor te bereiden op onze Indoor cursussen. Middels deze brief proberen we duidelijk te maken waar wij als Golden Talent Academy voor staan en wat wij voor onze kids in petto hebben de komende cursus.

Wij hopen dat jullie het allemaal erg naar jullie zin hebben bij Golden Talent Academy en proberen de lat voor onszelf middels jullie feedback constant iets hoger te leggen. Zo zijn wij met onze trainers constant bezig om de leukste en nieuwste trainingsmethoden te bedenken en te implementeren in de huidige lesstof. Bij nieuwe lessen horen natuurlijk ook nieuwe, verbeterde trainingsfaciliteiten. Wij kunnen dan ook met trots aankondigen dat we onze Indoor trainingen wederom zullen organiseren in de Bijlmer Sporthal. De sporthal is een mooie, grote sportzaal die je betreden kunt met zaalschoenen/gymschoenen. Je kicksen kun je de komende weken dus thuis laten! Er zullen hier uiteraard kleedkamers zijn waar jullie je kunnen omkleden en jullie spullen kunnen opbergen.

 

 

https://www.goldentalent.nl/pages/aanmelden

 

Aanmelden kan weer!
De aanmeldingen stromen alweer binnen. Fijn om te merken dat jullie ons aanbod en enthousiasme kunnen waarderen. Dit motiveert ons om iedere training 100% ons best te doen om jullie met een lach en een bezweet shirt naar huis te zien gaan. Wij hanteren een beleid waarbij wij alle kinderen evenveel aandacht willen kunnen geven. Dit bekent dat er een maximaal aantal kinderen is dat zich voor onze trainingen in kan schrijven.
Wij willen onze talenten niet teleurstellen en daarom attenderen wij jullie er bij deze op dat aanmelden nu kan via onze site. Vol is namelijk helaas vol.
Via onderstaande link kunt u zich direct aanmelden en bent u verzekerd van een plek in ons team!

 

https://www.goldentalent.nl/pages/aanmelden

 

Wij hopen eenieder van jullie weer te zien op zondag 24 november!

 

Met sportieve groet,

Team Golden Talent Academy